Bij elke revolutie is het belangrijk om goed te luisteren naar de tegenstanders van een nieuw idee, een nieuwe techniek. Een survey onder HBO docenten noemt veelal deze 5 argumenten tegen het gebruik van ChatGPT in het HBO onderwijs. Daar moeten we wat mee, het kan niet zo zijn dat alle studenten voor het gebruik zijn, 60% van het beroepenveld, en maar 20% van de HBO docenten.

Tegenargument 1: ChatGPT bevordert een passieve leerervaring

Een van de belangrijkste redenen waarom het gebruik van ChatGPT in het HBO ICT onderwijs slecht zou zijn, is dat het een passieve leerervaring bevordert. Door studenten te laten communiceren met een AI-chatbot in plaats van met echte docenten of medestudenten, wordt de interactie en betrokkenheid verminderd. Het leidt tot minder actief leren en kan studenten ontmoedigen om vragen te stellen, discussies aan te gaan of kritisch na te denken over de stof. Dit beperkt hun vermogen om diepgaand begrip en vaardigheden te ontwikkelen.

Tegenargument 2: Gebrek aan menselijke context en interpretatie

Een ander belangrijk tegenargument is het gebrek aan menselijke context en interpretatie bij het gebruik van ChatGPT in het HBO ICT onderwijs. LLM AI-chatbots missen de menselijke relationele vaardigheden, zoals empathie en intuïtie, die nodig zijn om complexe concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Studenten kunnen daardoor moeilijkere tijd hebben om informatie te begrijpen en toe te passen. Bovendien kunnen chatbots niet inspelen op individuele behoeften, leerstijlen of specifieke uitdagingen die studenten kunnen hebben. Dit vermindert de effectiviteit van het leren en kan leiden tot frustratie en demotivatie bij studenten.

Tegenargument 3: Onduidelijkheid over correctheid en betrouwbaarheid

Een ander bezwaar dat veel genoemd wordt tegen het gebruik van ChatGPT in het HBO ICT onderwijs is de onduidelijkheid over de correctheid en betrouwbaarheid van de gegenereerde antwoorden. AI-chatbots hebben beperkingen en kunnen fouten maken bij het interpreteren van vragen of het genereren van relevante en nauwkeurige antwoorden. Dit kan leiden tot verkeerde informatieoverdracht en verwarring bij studenten, die niet altijd in staat zijn om de fouten te herkennen. Daarnaast kan het gebrek aan transparantie over hoe chatbots werken en hoe ze getraind worden, wantrouwen creëren bij studenten en docenten, wat de algehele kwaliteit van het onderwijs negatief beïnvloedt.

Tegenargument 4: Beperkte ontwikkeling van belangrijke vaardigheden

Een ander belangrijk en vaak gehoord tegenargument tegen het gebruik van ChatGPT in het HBO ICT onderwijs is dat het studenten belemmert bij de ontwikkeling van cruciale vaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige carrière. De interactie met echte docenten en medestudenten stimuleert samenwerking, communicatie en probleemoplossende vaardigheden die essentieel zijn in het werkveld. Door deze interactie te vervangen door een AI-chatbot wordt dit potentieel gemist. Bovendien kan afhankelijkheid van ChatGPT als bron van informatie studenten ontmoedigen om kritisch denken, onderzoeksvaardigheden en zelfstandig leren te ontwikkelen.

Tegenargument 5: Ethische bezwaren

Tot slot moeten we rekening houden met ethische bezwaren tegen het gebruik van ChatGPT in het HBO ICT onderwijs. AI-chatbots kunnen persoonlijke gegevens verzamelen en mogelijk misbruiken, wat de privacy van studenten kan schenden. Bovendien kan het feit dat studenten constant interactie hebben met een AI-systeem dat ontworpen is om menselijke conversatie na te bootsen, leiden tot vervaging van grenzen tussen echt en nep, wat ethische vragen oproept over manipulatie en authenticiteit.

Conclusie

In conclusie is volgens de tegenstanders het gebruik van ChatGPT in het HBO ICT onderwijs slecht omdat het een passieve leerervaring bevordert, een gebrek aan menselijke context en interpretatie heeft, onduidelijkheid over correctheid en betrouwbaarheid creëert, de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden beperkt en ethische bezwaren oproept. Het is volgens hen belangrijk om alternatieve methoden te verkennen die een meer interactief, persoonlijk en ethisch verantwoord leerklimaat bevorderen voor studenten in dit vakgebied.

Om te komen tot een algemeen aanvaarde inzet van LLM gebaseerde technologie in het HBO onderwijs moeten we meer tijd en aandacht besteden aan de tegenstanders. Dat is 1 van de speerpunten in ons project ‘het is AI-Baar’ op de Hogeschool Utrecht (https://www.linkedin.com/groups/14313529/)