Beste HBO docenten,

Het is tijd om een belangrijk probleem aan te kaarten: waar is de fun in fundament bij het HBO onderwijs? We zien steeds vaker dat er teveel nadruk wordt gelegd op de inhoud en vorm van de opleiding, terwijl er te weinig aandacht is voor het ontdekken van de fun in hun toekomstige beroep. Deze disbalans heeft verstrekkende gevolgen voor zowel studenten als het werkveld. In deze blogpost wil ik graag met jullie delen waarom het zo belangrijk is om plezier en passie terug te brengen in het HBO curriculum.

Laten we beginnen met een vraag: wat maakt een opleiding leuk en inspirerend? Is het alleen maar de hoeveelheid kennis die wordt overgedragen, of speelt er meer mee? Uit onderzoek blijkt dat studenten die plezier ervaren tijdens hun studie beter presteren en meer gemotiveerd zijn om zichzelf verder te ontwikkelen. Fun is dus niet alleen maar een bijkomstigheid, maar juist een essentieel element voor succesvolle leerervaringen.

Helaas lijkt dit besef nog niet volledig doorgedrongen te zijn tot alle HBO instellingen. Veel opleidingen leggen nog steeds de nadruk op traditionele lesmethodes, waarbij studenten vooral passief informatie tot zich nemen. Er wordt verwacht dat ze bepaalde concepten uit hun hoofd leren en reproduceren tijdens tentamens. Dit kan leiden tot demotivatie en een gebrek aan betrokkenheid bij de studie.

Wat we eigenlijk nodig hebben, is een verschuiving van het traditionele onderwijsmodel naar een meer interactieve en praktijkgerichte benadering. Studenten moeten de kans krijgen om zelf actief bezig te zijn met het vakgebied waarin ze zich willen specialiseren. Ze moeten kunnen experimenteren, fouten maken en leren van hun ervaringen. Pas dan kunnen ze echt ontdekken waar hun passie ligt en hoe ze deze kunnen toepassen in hun toekomstige beroep.

Een ander belangrijk aspect dat vaak wordt vergeten in het HBO onderwijs is het belang van netwerken en samenwerken. In veel beroepen is het vermogen om effectief samen te werken een cruciale vaardigheid. Toch zien we maar al te vaak dat studenten vooral individueel worden beoordeeld op basis van examens en opdrachten. Dit komt niet overeen met de realiteit van de arbeidsmarkt, waarin teamsamenwerking steeds belangrijker wordt.

Om dit probleem aan te pakken, moeten HBO instellingen meer ruimte creëren voor projectmatig werken in groepsverband. Dit kan bijvoorbeeld door middel van multidisciplinaire projectgroepen, waarbij studenten uit verschillende opleidingen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Op deze manier leren ze niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook essentiële soft skills zoals communicatie, leiderschap en probleemoplossend vermogen.

Daarnaast is er ook behoefte aan flexibiliteit binnen het curriculum. Studenten moeten de vrijheid hebben om hun eigen interesses en passies te volgen, in plaats van vast te zitten aan een strak programma. Dit kan bijvoorbeeld door middel van keuzevakken of ruimte voor individuele projecten. Op deze manier kunnen studenten hun creativiteit en ondernemingsgeest ontwikkelen, wat hen later in hun carrière ten goede zal komen.

Ten slotte is het belangrijk om aandacht te besteden aan de begeleiding van studenten. Docenten spelen een cruciale rol in het inspireren en motiveren van hun leerlingen. Ze moeten niet alleen kennis overdragen, maar ook fungeren als coach en mentor. Door persoonlijke feedback te geven en interesse te tonen in de individuele doelen en ambities van studenten, kunnen docenten een positieve invloed uitoefenen op hun motivatie en prestaties.

Kortom, het is tijd om de fun terug te brengen in het fundament van het HBO onderwijs. Door meer nadruk te leggen op interactie, praktijkervaring, samenwerking en flexibiliteit kunnen we studenten beter voorbereiden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Laten we samen streven naar een onderwijsmodel waarin plezier, passie en persoonlijke groei centraal staan.

Laten we ervoor zorgen dat onze toekomstige professionals niet alleen goed zijn in wat ze doen, maar er ook met volle overtuiging van genieten!

Met vriendelijke groet,

wiemer