Toen ik voor het eerst over ChatGPT hoorde, dacht ik meteen aan de onbegrensde mogelijkheden die het biedt, vooral voor onze jonge, leergierige studenten.  Ik zie altijd kansen, ik snap wel degelijk de problemen, en ik zoek toch naar juist die ene reden om het wel te doen. Vroeger blond, nu grijs, nog steeds bewust naïef. Ons HBO onderwijs gaat veranderen, is eigenlijk al veranderd en daar wil ik deel van uitmaken, bij zijn, meemaken. Sindsdien besteed ik daar vrijwel al mijn vrije tijd aan.

En de mogelijkheden veranderen per dag. Stel je voor: studenten die op basis van slechts een enkel plaatje in een formatieve toets voor een database modeling opdracht in staat zijn om een complexe database te ontrafelen en alle gevraagde Create en Insert  SQL scripts te maken, 100% passend voor de gewenst PostgresSQL Database, voor zelfs de juiste versie.  Ja, dat lees je goed. Met ChatGPT kunnen studenten nu een beeld naar een database sturen en, als bij toverslag, wordt dat beeld vertaald naar set correcte SQL statements. En complexe query’s: 5 seconden werk. Dit zijn propedeuse studenten, jaar 1, blok 1.

Wat hier werkelijk vernieuwend is, is niet alleen de technologie zelf, maar vooral de manier waarop deze technologie het leren en onderwijzen verandert. In plaats van urenlang te worstelen met het schrijven en begrijpen van code en scripts, kunnen studenten zich nu concentreren op wat ze echt willen bereiken. Ze beschrijven simpelweg het gewenste resultaat, in de vorm van een plaatje, een schets en ChatGPT doet de rest.

Het eindproduct? Een coole set SQL statements, correct, bruikbaar, gewoon heel goed. Een opdracht die voorheen een paar uur werk was: 5 seconden. Tops. En het mooiste van alles? Je zou nooit raden dat het niet door de student zelf is gedaan. Het past naadloos, is effectief en, bovenal, revolutionair snel.

We leven in een tijdperk waarin technologie en onderwijs hand in hand gaan. Tools zoals ChatGPT zijn niet alleen hulpmiddelen, maar bruggen naar een toekomst waarin leren niet wordt beperkt door technische obstakels, maar juist wordt versterkt door technologische revolutie. Maar.

De betaalmuur

We leven daarmee in een nieuwe onderwijs wereld vol technologische wonderen, waar deze gereedschappen zoals ChatGPT de deuren openen naar grenzeloze kennis. Maar terwijl deze deuren zich openen voor sommigen, blijven ze gesloten voor anderen. De realiteit is dat niet elke HBO student toegang heeft tot deze baanbrekende hulpmiddelen. De betaalmuur rondom geavanceerde technologieën creëert een ongelijk speelveld. Wanneer alleen degenen die zich de luxe van de betaalde versie kunnen veroorloven, toegang hebben tot dergelijke middelen, wat betekent dat dan voor gelijke kansen in het onderwijs? Het is een dringend vraagstuk dat we acuut moeten aanpakken. We moeten streven naar een wereld waarin elke student, ongeacht zijn of haar financiële achtergrond, kan profiteren van de technologische revolutie in het onderwijs.

Toetsen en beoordelen

Met de opkomst van tools zoals ChatGPT is het duidelijk dat de traditionele manieren van toetsing in het onderwijs herzien moeten worden. Wanneer een machine de output kan genereren die voorheen het resultaat was van uren inspanning door een student, hoe kunnen we dan nog steeds beoordelen op basis van die output alleen?

De toekomst van het onderwijs ligt in het evalueren van begrip en toepassen in een context. In plaats van te focussen op de eindproducten, output, moeten we ons gaan concentreren op het proces. Hoe heeft de student het probleem benaderd? Welke vragen stelden ze? Hoe hebben ze hun kennis geïntegreerd en toegepast? Dit zijn de vragen die de ware aard van het leren van mijn studenten laten zien. Moeten laten zien. Dit vraagt om onderzoek, om experimenteren.

In een tijdperk waarin technologie ons kan voorzien van antwoorden met een druk op de knop, is het essentieel dat we onze studenten leren om de juiste vragen te stellen en te laten zien wat het proces is om dat te doen. Hun proces. Hun weg. Want uiteindelijk is het niet de kennis die we vergaren die telt, maar wat we ermee doen en hoe we het begrijpen. Wat een wereld!